ACTIE VOORWAARDEN TUTORIAL CHALLENGE

Heb jij je ingeschreven voor de "Snijplotter tutorial challenge 2020" winactie van Creaplot. Dan maak jij kans op prachtige prijzen, namelijk een Calortrans Hobbycraft II transferpers, stickerfolie pakket of flex folie pakket. Deelnemen is gemakkelijk: ga naar DEZE PAGINA en volg de instructies

Deze actie gaat in vanaf 10-04-2020 en de winnaar wordt gekozen op 21-6-2020

Creaplot actievoorwaarden  'Snijplotter tutorial challenge 2020'

 1. Deelname aan deze winactie is gratis en staat open voor iedereen, uitgezonderd van medewerkers van Creaplot.
 2. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldig woon- of verblijfplaats in de Benelux.
 3. Om kans te maken op de prijs, dien je een volledige en duidelijke tutorial in te zenden volgens het formulier via de link hierboven. 
 4. De actie loopt van 10 april 2020 tot en met 21 juni 2020 (zomer!) waarop wij de winnaars bekend zullen maken.
 5. De winnaars zijn de auteurs van de de tutorials die de meeste +1 reacties onder de handleiding hebben gekregen. 
 6. Na deelname worden tutorials eigendom van Creaplot B.V. zodat deze gebruikt kunnen worden op Creaplot.nl en social media. Uiteraard zal hier altijd jouw naam als auteur bij vermeld worden. 
 7. De prijzen zijn nieuwe producten. De prijzen zijn: 1e prijs Calortrans Hobbycraft II, 2e prijs Flex vinyl pakket 3e prijs Stickerfolie pakket premium.
 8. Creaplot is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze win-actie, het ophalen, gebruik of misbruik van de prijs.
 9. Voor deelname aan de win-actie moet een geldig en actief e-mailadres worden ingevuld.
 10. De gegevens die we nodig hebben voor deelname worden eigendom van Creaplot en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een databestand waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.
 11. Door deel te nemen aan de winactie, wordt er toestemming gegeven voor het gebruik van naam en gegevens (en eventuele foto) ten behoeve van publiciteitsdoeleinden. De winnaar kan bijvoorbeeld vermeld worden in de nieuwsbrief of op sociale media sites.
 12. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de win-actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 13. De winnaar van de prijs ontvangt via het opgegeven email adres een melding en dient verdere gegevens te verstrekken en te sturen, zodat de machine kan worden opgestuurd naar de winnaar. Indien de gegevens onvolledig of onjuist zijn, dan zal de prijs niet uitgereikt worden.
 14. Deze win-actie is uitsluitend geldend binnen de Benelux
 15. Op deze win-actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 16. Creaplot behoudt zich het recht voor om de win-actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.creaplot.nl.
 17. Door deel te nemen aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.