ACTIE VOORWAARDEN hoi

Heb jij je ingeschreven voor de "Win grote prijzen 2018" winactie van creaplot. Dan maak jij kans op prachtige prijzen, namelijk een Virtuose sg 400 sublimatie printer, een Calortrans hobbycraft transferpers of een van de 3 intercoat vinyl pakketten. Deelnemen is gemakkelijk: Vul de vragenlijst in op www.creaplot.nl/winactie, like en deel het bericht van de actie op facebook. Like de facebook pagina van creaplot op facebook.com/creaplot. Wanneer je aan deze 3 stappen hebt voldaan loot je automatisch mee met 1 lot in deze winactie. Je kunt met een extra lot meedoen door het plaatsen van een bestelling in onze webshop of in onze stand op de borduur en plotter beurs op zaterdag 21 april 2018.    

Deze actie gaat in vanaf 17-04-2018.

Creaplot actievoorwaarden  'Win grote prijzen 2018'

 1. Deelname aan deze winactie is gratis en staat open voor iedereen, uitgezonderd van medewerkers van Creaplot.
 2. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldig woon- of verblijfplaats in de Benelux.
 3. Om kans te maken op de prijs, dien je de vragenlijst volledig en aandachtig te hebben ingevuld. 
 4. De actie loopt van 17 april 2018 tot en met het moment waarop onze facebook groep 1000 likes behaald.
 5. De winnaar van de folie pakketten zullen bekend worden gemaakt op 26,27 en 28 april 2018. De winnaar van de Calortrans Hobbycraft wordt bekend gemaakt op 7 mei 2018. De winnaar van de Virtuose sg400 sublimatie printer wordt bekend gemaakt zodra de facebook pagina van creaplot, te vinden op facebook.com/creaplot, minimaal 1000 likes heeft behaald op 31 mei. De winnaar zal bekend worden gemaakt op onze facebook pagina facebook.com/creaplot en door middel van een email.
 6. De prijzen zijn nieuwe modellen. De prijzen zijn: 1e prijs 1x virtuose sg400 sublimatie printer, 2e prijs 1x calortrans hobbycraft. 3e prijs 3 intercoat vinyl pakketten (3 winnaars 1 pakket per winnaar).
 7. Creaplot is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze win-actie, het ophalen, gebruik of misbruik van de prijs.
 8. Voor deelname aan de win-actie moet een geldig en actief e-mailadres worden ingevuld.
 9. De gegevens die we nodig hebben voor deelname worden eigendom van Creaplot en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een databestand waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.
 10. De deelnemer aan de actie wordt ingeschreven voor het ontvangen van de Creaplot nieuwsbrief, mits de deelnemer hiervoor het desbetreffende vakje heeft aangekruist in het formulier. Een nieuwsbriefabonnee kan zich te allen tijde uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
 11. Door deel te nemen aan de winactie, wordt er toestemming gegeven voor het gebruik van naam en gegevens (en eventuele foto) ten behoeve van publiciteitsdoeleinden. De winnaar kan bijvoorbeeld vermeld worden in de nieuwsbrief of op sociale media sites.
 12. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de win-actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 13. De winnaar van de prijs ontvangt via het opgegeven email adres een melding en dient verdere gegevens te verstrekken en te sturen, zodat de machine kan worden opgestuurd naar de winnaar. Indien de gegevens onvolledig of onjuist zijn, dan zal de prijs niet uitgereikt worden.
 14. Deze win-actie is uitsluitend geldend binnen de Benelux.
 15. Op deze win-actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 16. Creaplot behoudt zich het recht voor om de win-actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.creaplot.nl.
 17. Door deel te nemen aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.